MsSQL UnPivot

Unpivot to operacja przeciwna do pivot, która przekształca dane z kolumn w wiersze. Operacja ta jest przydatna, gdy mamy wiele kolumn z danymi i chcemy wyświetlić te dane w formie skonsolidowanego zestawienia. Aby wykonać operację unpivot, należy użyć klauzuli UNPIVOT w zapytaniu SQL. Klauzula ta umożliwia konwersję kolumn wierszy na wartości w nowej kolumnie, co ułatwia analizę danych. Na przykład, jeśli mamy tabelę z danymi dotyczącymi sprzedaży produktów w różnych miesiącach, możemy wykonać operację unpivot, aby wyświetlić sumy sprzedaży dla każdego miesiąca w oddzielnym wierszu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *